Topics

【その他】<特別調査委員会>倉橋博文弁護士が委員、山本裕人弁護士が補助者を務めた株式会社Gunosyの特別調査委員会の報告書が開示されました。

【その他】<特別調査委員会>倉橋博文弁護士が委員、山本裕人弁護士が補助者を務めた株式会社Gunosyの特別調査委員会の報告書が開示されました。

倉橋博文弁護士,山本裕人弁護士

PAGE TOP